Begeleiding

 

Vormen

De begeleiding kenmerkt zich door een ‘gidsen’ in jouw ‘proces’ van jouw werken aan je eigen groei, rijping naar Zelfverwezenlijking; autonomie en authenticiteit in deze wereld.

Binnen de P.H.B. onderscheiden zich enkele specifieke begeleidingsvormen:

Persoonsgerichte begeleiding

Op basis van een eerste gesprek en een aantal introductie-ontmoetingen, wordt een specifieke behandelingswijze/therapeutische begeleiding op gang gezet.

Dat begeleidingsproces is zéér persoonsgebonden, d.w.z. een begeleiding op maat! Deze is afgestemd op jouw probleemvraag, op jouw wijze van in de wereld staan, uw mogelijkheden en beperkingen, wat je aanspreekt én wat jij therapeutisch nodig heeft.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse vaardigheden en bekwaamheden uit diverse stromingen o.a.:

  • Client -centered (Rogers)
  • Transpersoonlijke psychologie (des-identificatie)
  • Dieptepsychologie
  • Klassieke psychoanalytische elementen (Jung, Freud etc.)
  • Zijns-georiënteerde groei

Vanuit de vertrouwensband binnen dit begeleidingsproces, wordt de aandacht geleidelijk gericht op de kern van jouw probleem en indien mogelijk, naar de oorzaak van jouw probleem. Hierbij wordt gebruik gemaakt van allerhande “confrontatie”-mogelijkheden.

Dit wil zeggen: ontdekken hoe open je dat waar je mee zit ? Durf je ernaar te kijken, kun je het delen, welke zijn jouw afweermechanismen enz.

Ofwel: ontdekken, hoe om-te-kunnen-gaan met jouw kwetsbaarheden, je goede, positieve kanten, zwakheden en beperkingen.

De grondhouding in deze benadering is geënt op bevestiging, zowel rationeel als in het bijzonder affectief. Een wezenlijk zich Zelf Zijn is gefundeerd op een basisbevestiging, basisvertrouwen en basiszekerheid. Onthouding van deze affectieve bevestiging staat een harmonieuze ontplooiing naar psychische (en ook lichamelijke) gezondheid in de weg.

 

Coaching

Heel-de- mens !

Dit is de grondhouding waarmee de diverse vraagstukken en/of knelpunten worden benaderd. Hoe te kunnen Zijn in een overheersende en overweldigende druk (stress !) van alle mogelijke effectiviteiteisen in jouw beroepsomgeving.

Hierbij staat de overgang van het functioneren naar het fungeren centraal. Ofwel, hoe kun jij jeZelf Zijn en blijven met een optimaal gebruik van je vermogens en kwaliteiten? Zonder afbreuk te doen aan je eigenheid en persoonlijkheid. M.a.w. de overgang kunnen maken van “moeten-werken”, “aanpassen”, “ondergeschikt zijn”, faalangst, stress, etc. naar een genieten en plezier hebben van het tot leven brengen van jouw mogelijkheden,talenten,vaardigheden en activiteiten in je beroep. Zowel individueel als in het samen-werken en samen opgaan/opbouwen van…naar een beroepsmatig samen-leven.

Relatiebegeleiding

Je hebt toch samen ooit iets van het wezenlijke Goed van uzelf en uw partner/geliefde beleefd, en in een samen-Zijn ervaren? En toch gaat het op een gegeven moment mis ! Hoe komt dat nu ? Hoe heeft dat kunnen misgaan ? We komen er samen (en toch alleen!) niet meer uit !

Wat is er tussen ons in komen staan ? Waarom kunnen we niet meer naar elkaar luisteren, met elkaar tot een samenspraak,dialoog en/of verstandhouding komen ?

Welke patronen, mechanismen en blokkades kom je daar samen bij tegen?

Gezamenlijk en individueel wordt er naar een uitweg gezocht om (weer) tot een vreugdevol samen-Zijn te komen, met ruimte voor eigenheid, persoonlijk vrij voelen en ZichZelf kunnen zijn in een Wederzijds-Contact!

Geestelijke en spirituele begeleiding

Binnen de P.H.B. wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen psychische en relationele problematieken, én de existentiële vraagstukken. De laatste betreffen meer de vragen rond “wat is de zin van het bestaan”, “wat is de zin van mijn leven”, “leven en dood”, “het waarom en het hoe van het lijden”, “is er meer dan”….enz. Alsmede bijzondere ervaringen die buiten het gewone (lineaire) bevattingsvermogen liggen.

Binnen dit kader wordt er gezocht hoe men zijn eigen persoonlijke levensweg kan gaan en daar een wezenlijke zin aan geven op een eigen gepaste wijze. Hierbij gaan wij uit van een diep geloof en vertrouwen in de zinvolheid van dit bestaan en de bijzondere vermogens die elke mens bezit, daar op eigen oorspronkelijke wijze, vorm en betekenis aan te geven.

Het er-Zijn en de Zijnsbeleving als bron van ons Persoon-Zijn in relatie tot/met………

Hierbij kun je gerichte begeleiding krijgen in het oefenen van Zen-meditatie-technieken. Dit is niet religieus gebonden (Christelijk, Boeddhistisch of andere) maar gaat voorbij de Vorm, naar het Ware-Zelf Zijn in het hier en nu.

Pre- en postnatale begeleiding van ouders en kind

De Haptonomisch begeleiding van ouders en kind vertrekt vanuit het principe dat de relatie tussen ouders en kind reeds voor de geboorte opgebouwd en verdiept kan worden.

Het Contact

Vanaf de eerste voelbare bewegingen van het kind – ongeveer vierde of vijfde maand van de zwangerschap – leren de ouders een teder en affectief contact te maken met hun kind in de moederlijke schoot. Het kind antwoordt spontaan vanuit zichzelf op dit contact. Bijgevolg ontstaat er reeds vóór de geboorte een interactie en een affectief wederzijdse band tussen de ouders en het kind. Een van de doelen van de haptonomische begeleiding is de affectieve bevestiging van het kind en het te laten voelen dat het welkom is.

De Vader

De vader representeert voor het kind de externe wereld van de moeder. In deze begeleiding is zijn rol zeer actief: het affectieve contact stelt hem in staat een gevoelsband op te bouwen, reeds vóór de geboorte. Bovendien leert hij hoe hij zijn vrouw kan ondersteunen op het moment van de geboorte en hun pasgeboren kind te ontvangen.

De Moeder

De moeder leert met haar kind in contact te blijven zonder zich te verliezen in de pijn van de geboorte. Met de vader begeleidt zij de baby in het gaan van zijn geboorteweg.

Het Kind

Door het prenatale contact, heeft het kind reeds een basisveiligheid verworven. Na de geboorte leren de ouders dit bevestigende contact met hun kind te bekrachtigen. Dankzij deze gevoelde veiligheid zal het kind zijn eigen levensweg kunnen vinden en een autonoom en een authentiek wezen worden.

CONTACT

PRAKTIJK HASSELT

St. Hubertusstraat 52
3500 Hasselt
kaart

PRAKTIJK ANTWERPEN

Verschansingstraat 44
2000 Antwerpen
kaart

Praktijk van de Haptonomie

Wetenschap van het gevoel en het gevoelsleven, van onze affectieve belevingswereld.

Voor afspraken, vragen en alles wat je kwijt wilt over deze site, kun je mij bereiken via telefoon en e-mail.

© 2024 Marinus Vergouwen

VOLG MIJ

Website door MAAR