Haptonomie

Algemeen

Haptonomie is dus de wetenschap van het menselijk gevoel en gevoelsleven, van onze affectieve belevingswereld.
Dit is een recente wetenschap, vanaf de jaren vijftig, ontwikkeld in Nederland, door de gronglegger Frans Veldman. Je zou haar kunnen zien als een logische ontologische ontwikkeling en reactie op de evolutie: mythologie, wijsbegeerte, filosofie, geneeskunde, psychiatrie, psychologie……haptonomie, terug naar “Heel”- de mens.

Het is een benaderingswijze die zich kenmerkt door een gevoelsgebonden, affectieve grondslag, welke er van uit gaat dat de mens, een met rede begaafd wezen is, welke (een schat aan) eigen gevoelsvermogens bezit.
Deze mens is van daaruit diep in zich Zelf op zoek, of tracht te zoeken naar een staat van harmonie, in-vrede-zijn met zich Zelf en zijn/haar omgeving.
Dus de benadering kenmerkt zich door zijn gerichtheid op het Wezen, de Essentie; de typische Eigenheid van de betreffende mens.

Toepassingsgebieden

Daar waar direct of indirect (ruimtelijk) contact is tussen mensen; tussen degene die benadert(beroepsmatig of anders) en degene die benaderd wordt (cliënt, klant, groep of andere). Dit geldt voor zowel individueel contact, als wel in groepsverband.

Veel voorkomende terreinen van toepassing zijn:

 • pre- en postnatale begeleiding
 • obstetrie en puericultuur
 • haptopsychotherapie
 • haptopsychagogiek
 • hapto-pedagogiek
 • haptosynesie
 • Kinesionomie
 • palliatieve begeleiding (link nr CIDRH-Parijs)

Scholingen

Voor scholing kan je terecht op de hier volgende adressen voor informatie:

CIRDH- Centre International de Recherche et de Développement de l’Haptonomie

MAS DEL ORE

66400 Oms (France)

Tel : + 33-(0)468394223

Email :cirdh@haptonomy.org

Website: www.haptonomie.org

 

Academie voor Haptonomie

Jan Lighartlaan 1

3941 BC Doorn

Tel : + 31-(0)343-515178

 

Literatuur

“HAPTONOMIE: WETENSCHAP VAN DE AFFECTIVITEIT”

F. Veldman sr.   Grondlegger van de Haptonomie!

ISBN 90-613-1976-5, uitgeverij Erven J.Bijleveld, Utrecht, 1988

Het eerste fundamentele standaardwerk over haptonomie, geschreven door de grondlegger, Frans Veldman, zelf.

Met dit boek beoogt hij een helder geordend beeld te geven van de haptonomie door de wisselwerking tussen theoretische achtergronden en praktische verkenning zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven.

Dit is het -eerste te lezen- handboek nodig om de scholingen in de haptonomie te kunnen doen/volgen. Een opstap naar zijn levenswerk: “Levenslust en Levenskunst” (hieronder vermeld)

“Haptonomie: Levenslust en Levenskunst”

F. Veldman sr. Onderzoeker in levenswetenschappen en grondlegger van de Haptonomie!

ISBN 978-9079166-02-2, uitgeverij:
Ned. editie: Van Derveer Media, Blaricum
Fr. editie: Presses Universitaire de France

Dit boek laat ons de universaliteit van de “taal van het gemoed” voelen en trachten het op een duidelijke en heldere wijze datgene wat veelal beschrijving ontsnapt in woorden te vatten, dat wil zeggen: het meest intieme, onbenoembare en eigene van de schoonheid van elke intermenselijk ontmoeting binnen de bevestigende tederheid.

Dit boek is de ultieme verwezenlijking van het levenswerk van Frans Veldman, grondlegger en bezieler van de Haptonomie.

“ADESSE ANIMO”

Empathisch- happerceptief- gewaarzijn

Frans Veldman sr. Grondlegger van de Haptonomie

Te verkrijgen bij/via AnneMarie Veldman- van Polen
Siège Scientifique International d’Haptonomie
66400 OMS – France
Tel. : +33 4 68 39 43 53
Nederlandse versie, en/et en Français

Een betekenisvolle beschouwing van het mens-zijn vanuit haptonomisch gezichtspunt.
Een “wijsbegeerte”, in de zin van een waardebepalende en betekenis -zoekende aandacht-, kennis-, en inzicht-verwerving omtrent het “waarom?”, het “waarvoor?” en “waartoe?” (“tot welk nut”) van het leven.

“IN CONTACT ZIJN”

Frans R. Veldman

ISBN 90-232-3998-9, uitgeverij Koninklijke Van Gorcum, Assen 2004

Een boek dat in eerste instantie geschreven is voor hulpverleners binnen de gezondheidszorg die geïnteresseerd zijn in de haptonomie, wetenschap van de affectiviteit. De auteur formuleert duidelijk de wezenlijke aspecten van het affectieve, bevestigende psychotactiele contact en de rijkdom daarvan.

“HAPTOTHERAPIE, PRAKTIJK EN THEORIE”

Els Plooij

ISBN 90-265-1762-9, uitgeverij Harcourt Assessment BV, Amsterdam, 2005

Een helder geschreven boek over haptonomie, als wetenschap van de affectiviteit en de haptotherapie, de toepassingen van de basisprincipes van deze wetenschap in een therapeutisch kader.

De auteur verduidelijkt op heldere wijze de vele begrippen, die belangrijk zijn in de haptonomie en dus ook in de haptotherapie. Via talrijke praktijkvoorbeelden vertelt zij hoe deze persoonsgerichte therapievorm mensen begeleidt om een betere integratie te verkrijgen van voelen, denken en handelen.

Het is een toegankelijk boek, zowel voor (hapto) therapeuten als cliënten.

 

 

“OVER KLEINE DINGEN”

drs.T.A.C.M.Gerritse

ISBN 90-352-2210-5, uitgeverij Elsevier, Maarssen, 2000

Een levendig en helder geschreven boek over hoe gewoon haptonomie is.

We hebben tenslotte allemaal gevoel. Haptonomie is dan ook van ons allemaal. Dit illustreert Dorus Gerritse aan de hand van tal van voorbeelden, die voor iedereen zeer herkenbaar zijn. Hij probeert duidelijk te maken wat o.a. het belang van bevestiging en de affectieve aanraking is.

Betreft uitleg over:

 • haptotherapie
 • haptonomische begeleiding bij zwangerschap
 • haptonomische principes bij kinesionomie, tiltechnieken

“HET VOELEN GEVOED”

M. Knaapen

ISBN 90-800092-1-0, in eigen beheer tel. (024) 622 17 49

Een essay over de gevoelsontplooiing van kinderen en hoe aanraking daarop zijn invloed kan uitoefenen, met de haptonomie als vertrekpunt.

Vele afbeeldingen verduidelijken de tekst.

“TERUG VAN WEGGEWEEST”, verslag van een haptotherapeutische thuisreis

Sonny Kroon

ISBN 90 8570 119 8, uitgeverij Boekenbent, 2006. Verkrijgbaar via een e-mail aan terugvanweggeweest@orange.nl

Een zeer persoonlijk, helder geschreven verslag over haptotherapie als groeiproces van burn-out naar een nieuwe balans in het leven.

De auteur beschrijft vele facetten en fases van de haptotherapie, zoals ze door haar (cliënt en auteur van het boek) zijn ervaren.

“HAPTONOMIE, EEN KWESTIE VAN GEVOEL”

Bob Boot

ISBN 90-6305-119-0, uitgeverij Archipel, Amsterdam 2004

Een helder geschreven boek waarin de auteur in het eerste deel o.a. de geschiedenis, uitgangspunten en de onderliggende filosofie van de haptonomie beschrijft.

In deel II gaat hij in op de haptotherapie als therapeutische toepassing van de haptonomie.

In deel III beschrijft de auteur zijn visie, vanuit zijn haptonomische achtergrond op de verschillende levensfases van de mens.

“WERKEN MET HAPTONOMIE”

Pieter van der Slikke

Ankertjesserie 248, ISBN 90-202-0122-0

Een boekje voor hen die meer willen weten over haptonomie / haptotherapie. Door de heldere, eenvoudig geschreven manier en de mate van diepgang, tilt de auteur een tipje van de sluier op over de mogelijkheden van haptonomie / haptotherapie.

“TASTEN IN HET DUISTER, VOELEN IN HET LICHT”

M. Knaapen

ISBN 90-800092-2-9, in eigen beheer tel. (024) 622 17 49

Een haptonomische studie over mensen, die blind zijn in een wereld van mensen die zien.

Het is een verduidelijkend boek over de haptonomie, de wetenschap van het gevoel en van de affectiviteit, voor iedereen die met grote en/of kleine mensen omgaat.

“VERKENNINGEN IN DE HAPTONOMIE”

W. Pollmann-Wardenier e.a.

ISBN 90-229-5457-9, uitgeverij Bruna, Utrecht, 1986

Een informatief boekje over de grondideeën van de haptonomie geschreven in de vorm van artikelen, o.a. Wat is haptonomie? Haptonomische zwangerschapsbegeleiding. Haptonomische sportbegeleiding.

“DENKEN OVER VOELEN“

A.B.Th. van ’t Hof, P. van Voorst, M.E. van Zoelen – Nederlof.

ISBN 90-72530-89-6, verkrijgbaar en uitgegeven door Wetenschapswinkel Sociale Wetenschappen, Utrecht, tel. 030-2534633

Een wetenschappelijk onderzoek verricht door drie studenten klinische psychologie, o.l.v. Dr. Liesbeth Woertman, van de Universiteit te Utrecht. Uit dit onafhankelijk onderzoek is o.a. gebleken dat 90% van de cliënten tevreden tot zeer tevreden was na de haptotherapie behandeling. Dr. Woertman meent dat dit uitzonderlijk hoge percentage vooral te maken heeft met de gevoelsmatige benadering van de haptotherapie.

CONTACT

PRAKTIJK HASSELT

St. Hubertusstraat 52
3500 Hasselt
kaart

PRAKTIJK ANTWERPEN

Verschansingstraat 44
2000 Antwerpen
kaart

Praktijk van de Haptonomie

Wetenschap van het gevoel en het gevoelsleven, van onze affectieve belevingswereld.

Voor afspraken, vragen en alles wat je kwijt wilt over deze site, kun je mij bereiken via telefoon en e-mail.

© 2024 Marinus Vergouwen

VOLG MIJ

Website door MAAR