Praktijk

 

Haptonomische benaderingswijze

Er wordt ‘gewerkt’ binnen een veilig vertrouwd kader, de zgn. “Praktijkruimte”. Afspraken worden best telefonisch gemaakt ivm het afstemmen van de agenda’s.

Na een kennismaking bijeenkomst, volgt een introductie(4-tal sessies) in de Haptonomische fenemologie; jouw eigen (oer)menselijke gevoelsvermogens en hoe je die bewust kan aanspreken, ontwikkelen en gebruiken.

Daarbij word je uitgenodigd om wezenlijk en waarachtig aan jeZelf te werken, op weg naar Zelfverwezenlijking.

Van daaruit gaan we ‘werken’ aan de levensvragen, problemen en/of trauma’s waar jij mee komt/bezig bent.

Zoals reeds aangegeven, kenmerkt de Haptonomie zich binnen de begeleidingen vooral in de wijze van benaderen. Het is zogezegd de rode draad door alle handelen, begeleiden en interacties heen. Het is in het bijzonder een middel, een weg waarlangs je de mogelijkheid wordt geboden (indien noodzakelijk…) zich te (her)openen……een binding kunnen aangaan…..

In contact te treden met:

  • Je eigen gevoelswereld, emoties, belevingen en ervaringen van binnenuit: ‘hoe ga je daar nù mee om?
  • Daar bewust van te worden en richting aan te geven: ‘welke andere gevoelsmogelijkheden heb je ?’
  • Onverwerkte ervaringen, emoties, gevoelens te delen en te verwerken.
  • Hoe deze in je leven een plaats te geven en er goedvoelend mee om kunnen gaan.

En tegelijkertijd, in contact gaan met:

  • Uw begeleider: hoe bouwt u een vertrouwensvolle band op met hem/haar?
  • In dat contact bewust worden wie “wat” doet, en “hoe” je aanwezig kan zijn voor jezelf en voor en met de ander (verbondenheid kunnen beleven)
  • Hoe jezelf te mogen, durven Zijn. In jeZelf-Zijn, maar vooral ook in het Samen-Zijn.
  • Integratie van dit vermogen tot wederzijds (gevoels-) contact binnen uw samenleving in je directe omgeving.
  • Samen te vatten: het vermogen hoe een binding aan te gaan noodzakelijk voor zowel een gezond psychisch en emotioneel, als een fysiek “Zijn in de wereld”.

CONTACT

PRAKTIJK HASSELT

St. Hubertusstraat 52
3500 Hasselt
kaart

PRAKTIJK ANTWERPEN

Verschansingstraat 44
2000 Antwerpen
kaart

Praktijk van de Haptonomie

Wetenschap van het gevoel en het gevoelsleven, van onze affectieve belevingswereld.

Voor afspraken, vragen en alles wat je kwijt wilt over deze site, kun je mij bereiken via telefoon en e-mail.

© 2024 Marinus Vergouwen

VOLG MIJ

Website door MAAR